Tabela ve Cephe Giydirme

Tabela ve Cephe Giydirme

 

Rakiplerinizden farklı görünmenizi sağlayacak ve

çevrenize uyumlu tabela ve cephe giydirme.

DIŞ SİSTEMLER Cephe sistemleri teknolojik, kültürel ve sosyal gelişmeler ve estetik anlayıştaki değişimler ile ortaya çıkmıştır. Yapı bileşeni olarak kullanımı, yapı sektöründe çelik ve betonarme kullanımından sonra olmuştur. Hem bina yükünün azalması, hem de bina içindeki kullanım alanının genişlemesi nedeniyle kalın ve hacimli beton duvarlar yerine ince bir cephe olması nedeniyle yüksek katlı binalarda perde cepheler daha çok tercih edilmektedir. Giydirme cephe, kendi ağırlığı ve üzerine etki eden çevresel yükler dışında herhangi bir yapısal yük taşımayan düşey bina kabuğu olarak tanımlanabilir.

 


İletişim